Privacyverklaring

Uw gegevens verantwoord verwerkt

De Pedicure Brenda Couveld, gevestigd aan Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
pedicurebrenda.nl
Den Bosch
+31 6 16 17 97 86

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Pedicure Brenda Couveld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens verwerkt worden

De Pedicure Brenda Couveld verwerkt uw persoonsgegevens:

– Voor het afhandelen van uw betaling. Met als grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
– Om u te kunnen informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Met als grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Met als grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren. Met als grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
– Voor het tonen van recensies op de website. Met als grondslag: toestemming.
– Als De Pedicure Brenda Couveld hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Hoe lang de persoonsgegevens bewaard worden

De Pedicure Brenda Couveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De Pedicure Brenda Couveld hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor uw persoonsgegevens. Mits, deze gegevens langer bewaard dienen te worden in verband met een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Pedicure Brenda Couveld verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

De Pedicure Brenda Couveld gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Pedicure Brenda Couveld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover beschikt wordt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@pedicurebrenda.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Pedicure Brenda Couveld reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Pedicure Brenda Couveld wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

De Pedicure Brenda Couveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met De Pedicure Brenda Couveld.

ProVoet Pedicure Brenda Couveld